Modernizace a opravy hotelu

Rezervujte si termín hned!

POZOR: Nejlepší cena je pouze při objednání pobytu z těchto stránek na přímo bez prostředníka. Garance nejnižší ceny.

Modernizace a opravy hotelu

Modernizace a opravy hotelu hotelu

hotel1

V rámci 18. kola Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader byl v rámci 7. výzvy prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje vybrán k podpoře projekt "Modernizace a opravy hotelu Pod Šikmou věží". Pro letní sezonu 2013 v rámci realizace tohoto projektu bylo vybaveno novým nábytkem všech deset pokojů ve 2. NP. V dubnu 2012 byl pořízen nový nábytek do pokojů v 3. NP. Pro hotelové hosty je tedy už zařízeno novým nábytkem všech 18 pokojů s 39 lůžky. Pro větší pohodlí návštěvníků hotelu byl pořízen i nový sedací nábytek ve verandě hotelu. Bylo opraveno zdemolované ocelové zábradlí vyhlídkové terasy hotelu podle původního provedení, které bylo poničeno pádem stromu. Pro zkvalitnění nabízených služeb pro rodiny s dětmi byly instalovány v těsném sousedství budovy hotelu dva dětské herní prvky a u nich je také instalováno opravené venkovní sezení pro rodiče dětí, původně umístěných na venkovních terasách. V další fázi projektu dojde k výměně obou venkovních teras se zábradlím a k opravě střešní konstrukce na v hospodářském přístavku pro potřeby hotelu a kuchyně.

 

Pokračování

Pokračování realizace projektu „Modernizace a opravy hotelu Pod Šikmou věží“, podpořeného dotací Ministerstva zemědělství prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje.

Na jaře roku 2014 byly odstraněny staré, nahnilé venkovní terasy a byly nahrazeny novými. Nové terasy mají trámovou konstrukci ošetřenou proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Terasa je oplocena pevným zábradlím. Pro prodloužení životnosti teras je vypracován návrh každoroční údržby a navržen způsob uložení podlahových desek teras a celého zahradního nábytku po celé zimní období. Na terasy byl dle projektu umístěn nový zahradní nábytek pro bezpečné venkovní posezení hostů. Jedná se o 4 sestavy nábytku. Jedna sestava se skládá z jednoho stolu, dvou lavic a dvou židlí. Od 15. 8. 2014 měla dle podané žádosti o dotaci začít výměna střech hospodářského přístavku hotelu a hotelové kuchyně. Bohužel došlo ke zpoždění nástupu prací. Dále po sejmutí střešních plášťů bylo zjištěno u obou částí budovy velké poškození vrchní části zdiva. Toto zvětralé zdivo muselo být odbouráno a nově nadezděno pro zhotovení železobetonových věnců. V současné době (10. 12. 2014) jsou konstrukce obou střech připraveny pro oplechování. Položení vrchního asfaltového pásu je nyní závislé na počasí. Po dokončení výměny střechy bude podáno vyúčtování projektu na RO SZIF. Dále bude zorganizována pro výbor a zájemce z řad členů KČT Jičín prohlídka budovy hotelu, pokojů a ostatních prostor s upozorněním na modernizované prostory a opravné části budovy, dále na vznik plochy s dětskými herními prvky a posezením pro rodiče s uvedením, že projekt byl podpořen z dotace získané prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje. O termínu prohlídky Vás budeme předem informovat.

V Horním Lochově dne 10. 12. 2014

 

Dokončení

Dokončení realizace projektu „Modernizace a opravy hotelu Pod Šikmou věží“, podpořeného dotací Ministerstva zemědělství prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje.

Na jaře roku 2015 bylo provedeno dokončení výměny střechy hospodářského přístavku hotelu a hotelové kuchyně a připraveny doklady k podání vyúčtování projektu na RO SZIF. Na terase hotelu byla instalována tabulka publicity. Pro výbor a zájemce z řad členů KČT Jičín bude zorganizována dne 2. 6. 2015 od 16 h prohlídka budovy hotelu, pokojů a ostatních prostor s upozorněním na modernizované prostory a opravné části budovy, dále na vznik plochy s dětskými herními prvky a posezením pro rodiče s uvedením, že projekt byl podpořen z dotace získané prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje.

V Horním Lochově dne 15. 5. 2014

telefon

+420 739 747 374

mapa

Najděte nás na mapě

Web Hotel Pod Šikmou Věží používá cookies s jejichž pomocí bychom Vám chtěli umožnit optimální využití našich internetových stránek a také provádět průběžné zdokonalování internetové stránky. Svůj dobrovolný souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat.