Historie Hotelu

Rezervujte si termín hned!

POZOR: Nejlepší cena je pouze při objednání pobytu z těchto stránek na přímo bez prostředníka. Garance nejnižší ceny.

Historie Hotelu

Historie hotelu

Toto první ubytovací zařízení v Prachovských skalách budovalo Společenstvo ke zřizování letních bytů v okolí jičínském, které inicioval tehdejší odbor jičínského klubu turistů. Společenstvo bylo založeno proto, aby stavebníkem nebyl Klub českých turistů, neboť by se nový penzion stal majetkem ústředí KČT. Jeho předsedou byl civilní geodet ing. Emanuel Prokop a jednatelem dr. Jakub Všetečka. Příprava započala roku 1899, v září 1900 byl od dr. Vavřínka zakoupen pozemek v Horním Lochově u tehdejšího hlavního vstupu do Prachovských skal pod známou skálou s vyhlídkou - Šikmou věží. Stavitel Antonín Holeček zvolil módní secesní styl, zajímavé jsou v tomto ohledu vyhlídková věžička na střeše budovy a vstupní prosklená hala. Na podzim 1900 se začalo se stavbou, náklady činily 10 tisíc korun. Budova s deseti hostinskými pokoji a restaurací byla slavnostně uvedena do provozu 30. června 1901.

Budova byla pojmenována jako Penzionát spolku českých turistů. Později byla přejmenována po spoluzakladateli a předsedovi jičínského klubu turistů Jakubu Všetečkovi jako Všetečkův penzionát. Klub českých turistů Jičín převzal penzion roku 1912 za cenu dluhů a stal se jeho majitelem. Již roku 1913 provádí menší rekonstrukci, v letech 1923-1924 rozšiřuje objekt přístavbou 1. patra nad zasklenou verandou. V roce 1925 zřizuje venkovní bazén.

Za nacistické okupace byl penzion zabaven pro ubytovnu německé mládeže a 1941 rekonstruován. V roce 1948 byl komunisty znárodněn a KČT Jičín o penzion na mnoho let přišel. Stal se objektem politických školení Ústředí těžkého průmyslu strojírenského a 1954 přejmenován krajským vedením na Hotel Pod Šikmou věží.

V roce 1957 tu byli ubytováni herci Národního divadla Jaroslav Průcha, Miroslav Doležal a Jiřina Šejbalová, kteří v Jičíně natáčeli film Vlčí jáma. Vrátili se sem s přáteli na dovolenou v roce 1958 (Miloš Nedbal, Eduard Kohout, Marie Vášová, Jaroslav Průcha, Jiřina Petrovická, Jiřina Šejbalová a Miroslav Doležal). Roku 1960 zde pobýval i sovětský spisovatel Boris Polevoj.

Hotel Pod Šikmou věží se v 90. letech opět vrátil do vlastnictví Klubu českých turistů v Jičíně, který jej provozuje dodnes. K rozsáhlé rekonstrukci došlo v letech 2001-2002, kdy bylo vybudováno nové sociální vybavení, nové ústřední topení, kotelna a nová kuchyně. Hotel nabízí ubytování na pokojích s vlastní koupelnou a sociálním zařízením. Dále je k dispozici restaurace s příjemným interiérem a pestrou nabídkou domácí i zahraniční kuchyně, přírodní bazén, ohniště. Parkování je zajištěno zdarma před hotelem. Šikmá věž, stojící v lesní tišině, je východiskem značených turistických tras. V roce 2010 bylo místo zařazeno do systému dřevěných turistických známek pod číslem 1735.

Počátky turistiky na Jičínsku spadají už do první poloviny 19. století. Nejlepším znalcem Prachovských skal byl profesor jičínského gymnázia, velký propagátor turistiky, Antonín Vánkomil Maloch, který vzbudil zájem i u svých kolegů, např. Františka Lepaře. 1. června 1879 na Malochovo doporučení podniká cestu do Prachovských skal i budoucí zakladatel KČT Vojta Náprstek s chotí, Klubem amerických dam, profesorem Baušem a básníkem Jaroslavem Vrchlickým.

Zásluhu o zpřístupnění skal měli Malochovi a Lepařovi gymnaziální studenti. Profesor Lepař získal od majitele panství Ervína hraběte Schlika pro tento záměr povolení a vymohl na něm úpravu cest a značení významných skalních partií.

Klub českých turistů byl založen roku 1888 v Praze. Vůdčí osobností vzniku jičínského klubu se stal školský rada František Lepař a profesor Karel Štětina. 7. února 1892 svolali předběžnou poradu k založení odboru KČT. První valná hromada proběhla na jičínské radnici 3. dubna 1892. Bylo přijato deset členů, předsedou se stal František Lepař. Tak byl ustanoven jeden z nejstarších odborů KČT v Rakousku-Uhersku. Od založení klubu turistům vycházel vstříc hraběcí rod Schliků, majitelů Prachovských skal. Zejména František Schlik, jeho syn Jindřich a nejstarší Jindřichův syn František.

Úkolem odboru bylo především vytvářet příznivé podmínky pro milovníky přírodních krás, aby mohli poznávat Jičínsko a zvláště Prachovské skály. Na prvním místě bylo nutné provést úpravu a značení cest. Hned po založení jičínského klubu byla ustavena sekce pro Prachovské skály a značkovací skupina. První mapku nakreslil a vydal Zdeněk Lepař. Vyšly i tištěné průvodce (Vladislav Lepař: Prachovské skály u Jičína, 1893, Okolí jičínské, 1898, Smolař a Štětina: Průvodce po Jičínsku, 1906).

Návštěvnost skal stoupala. Roku 1920 byli získáni cizojazyční průvodci (italsky, anglicky, německy, španělsky, francouzsky, rusky, polsky…). Tiskly se plakáty, vydávaly se pohlednice a obrázková alba, dostávaly se do prodeje různé upomínkové předměty. Jičínští turisté obesílali pilně výstavy v Čechách i zahraničí (1906 Londýn, 1907 Berlín, 1910 Frankfurt nad Mohanem, 1911 Drážďany…). První turistickou poptavárnu zřídil odbor ve Vítkově lékárně. Tam bylo možné zakoupit mapku, vyžádat si průvodce či najmout turistický vůz pro 10 osob tažený koňmi. Vnitřní život členů klubu se rozvíjel pozvolna. Byly to tři až čtyři společné výlety za rok. Velké úsilí jičínské turisty stálo i vybudování a provoz Penzionátu spolku českých turistů v Horním Lochově (viz Hotel Šikmá věž).

Zdroj: KČT Jičín

telefon

+420 739 747 374

mapa

Najděte nás na mapě

Web Hotel Pod Šikmou Věží používá cookies s jejichž pomocí bychom Vám chtěli umožnit optimální využití našich internetových stránek a také provádět průběžné zdokonalování internetové stránky. Svůj dobrovolný souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat.