Rezervace

Rezervovat
Rezervovat

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní vztaz mezi zákazníkem vznikne zaplacením zálohové faktury nebo na základě vyplněných dokladů na recepci hotelu nebo penzionu. Zákazník má právo kdykoli odstoupit od smluvního vztahu. Pokud však zruší rezervaci ve lhůtě kratší než 24 hod před nástupem, storno poplatek je vyměněn ve výši ubytování za jeden den.

Ubytovací podmínky Hotelu pod Šikmou Věží:

 • Nástup v den ubytování je od 15:00 do18:00
 • K ubytování musí být každý host předem přihlášen. Za tímto účelem je povinnen při příchodu předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Ukončení ubytování je v 10:00 posledního dne
 • Za peníze a cenné předměty odpovídá ubytovací zařízení jen tehdy, pokud byly uloženy do hotelového trezoru
 • V ubytovacích prostorách je zákaz kouření a používání otevřeného ohně
 • Bez souhlasu majitele nikdo nesmí přesouvat zařízení pokoje a společných prostor
 • Klient nesmí z vlastní iniciativy provádět v ubytovacím zařízení žádné opravy, zásahy do elektrických sítí či jiných rozvodů
 • V ubytovacích prostorech je zakázáno používat vlastní elektonické spotřebiče, vyjma těch, které slouží k osobní hygieně
 • Ubytovaný je povinen při odchodu z pokoje zavřít okna, zkontrolovat vodovodní baterie a vypnout všechna světla. V zimě není dovoleno větrat za účelem snížení teploty v pokojích.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovolené ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru v ubytovacích prostorách
 • V době od 22:00 do 6:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid
 • Ubytovanému není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a předměty, pro jejich úschovu je vyhrazeno jiné místo
 • Ubytovací zařízení zajistí při onemocnění či zranění ubytovaného poskytnutí lékařské pomoci a v případě potřeby převoz do nemocnice
 • Vstup zvířat, mimo psy je do ubytovacích zařízení zakazán
 • Za škody zpúsobené na majetku hotelu nebo penzionu zodpovídá host dle platných předpisů. Na částku zaplaceno jako náhradu škody musí vydat ubytovací zařízení doklad.
 • Stížnosti a případné návrhy přijímá vedení hotelu
 • a

Odkazy


Modernizace a opravy hotelu
Všeobecné obchodní podmínky
Historie hotelu
Tipy na výlety